Edukacije

Centar za otvorenu znanost organizira i provodi niz radionica za razvoj vještina za provođenje praksi otvorene znanosti.

Iz ponuđenog izbornika moguće je odabrati jednu ili više radionica, a ukoliko ste zainteresirani za naše programe kontaktirajte nas putem e-maila: coz@svkri.uniri.hr 

Zotero je program otvorenog koda namijenjen automatskom dohvaćanju, uređivanju i upravljanju bibliografskim bilješkama, eksportiranju istih u razne formate i izradi bibliografije različitih stilova.

Rad s programom Zotero – bibliografska organizacija izvora za znanstveno istraživanje

– instalacija programa i izrada korisničkog računa
– upoznavanje sa sučeljima programa
– strukturiranje vlastite knjižnice i organizacija dokumenata
– pretraživanje bibliografskih podataka
– vođenje bilješki
– kreiranje grupa za potrebe dijeljenja bibliografskih zapisa i suradnje s kolegama
– korištenje dodataka (plugina) za dodavanje citata iz materijala osobne knjižnice i izradu bibliografskih popisa
– umetanje citata, odabir citatnih stilova i izrada bibliografije

Trajanje radionice: 60 minuta

Pregled servisa i društvenih mreža za znanstvenike (Google Znalac, Research Gate, Academia.edu); otvaranje profila

Akademske društvene mreže

 • obuhvaćaju razne mrežne platforme koje omogućuju mrežno umrežavanje za specifičnu znanstvenu zajednicu
 • omogućuju korisnicima dijeljenje znanstvenih radova, sažetaka i poveznica na objavljene članke, praćenje korištenja objavljenih znanstvenih radova, povezivanje s drugim znanstvenicima, sudjelovanje u raspravama, razmjenu pitanja i odgovora s drugim znanstvenim korisnicima.

Trajanje radionice: 60 minuta

Polaznike će se podučiti kako povećati vlastitu vidljivost koristeći jedinstvene identifikatore autora. 

Polaznici će usvojiti važnost i pravila navođenja afilijacija u znanstvenim radovima. Po završetku moći će izraditi i ažurirati svoj ORCID identifikator te ga povezati sa svojim radovima iz baze Crosbi.

Trajanje radionice: 45 minuta.

Polaznici će na radionici naučiti kako na temelju metrijskih pokazatelja procijeniti kvalitetu časopisa.

Na temelju metrijskih podataka o citiranosti časopisa u alatima Journal Citation Reports i SCImago Journal & Country Rank polaznici će naučiti vrednovati i samostalno odabrati časopis za objavljivanje radova te prepoznati obilježja predatorskih izdavača i časopisa.

Trajanje radionice: 45 minuta.

Autorsko pravo je isključivo pravo autora na njihovim djelima iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja. Autoru pripada autorsko pravo na njegovu autorskom djelu činom samog stvaranja autorskog djela.

Polaznicima će se objasniti primjena i zakonodavno uređenje instituta autorskog prava sukladno važećem Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima.

Trajanje: 45 minuta

Što je Creative Commons? Koje su prednosti objavljivanja djela pod uvjetima Creative Commons licencija koje u više dokumenata u smislu otvorene znanosti preporučuje i Europska komisija?

Objasnit će se modeli objavljivanja i licenciranja radova u otvorenom pristupu putem Creative Commons licencija, te će polaznci biti upoznati kako dodijeliti Creative Commons licenciju svojem radu.

Trajanje: 45 minuta

Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) je sustav repozitorija koji u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup radovima djelatnika i studenata ustanove. Sve sastavnice Sveučilišta u Rijeci imaju svoje institucijske repozitorije u sustavu Dabar.

U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije i znanstveni magistarski radovi, znanstveni i stručni radovi objavljeni u časopisima i zbornicima sa skupova, knjige i poglavlja u knjigama, istraživački podaci, planovi upravljanja istraživačkim podacima, obrazovni sadržaji, slike, video i audiozapisi, prezentacije te ostale vrste dokumenata.

Na radionici će biti objašnjeno kako pohraniti rad u repozitoriju Dabar u skladu s Politikom otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci te u skladu s pravima izdavača. Odgovorit će se na pitanja koja verzija rada i pod kojim uvjetima se smije pohraniti u repozitorij.

Trajanje radionice: 60 minuta

Online tečaj na platformi moodle o upravljanju istraživačkim podacima tijekom cijelog istraživačkog procesa.

Tečaj se sastoji od 6 cjelina:

 1. Uvod u upravljanje istraživačkim podacima
 2. FAIR načela i podaci
 3. Imenovanje, organizacija, verzioniranje datoteka i formati istraživačkih podataka
 4. Dokumentacija i pouzdano čuvanje istraživačkih podataka
 5. Upravljanje osobnim i osjetljivim istraživačkim podacima
 6. Objava i ponovno korištenje istraživačkih podataka

Upis i trajanje tečaja nisu vremenski ograničeni te polaznici tečaj mogu pohađati vlastitim tempom.

Polaznicima koji su tečaj pregledali u cijelosti i riješili sve provjere znanja, dodjeljuje se potvrda o završenom tečaju i digitalna značka.

Procijenjeno vrijeme potrebno za prolazak kroz sadržaj tečaja je osam školskih sati.

Tečaj je dostupan na sljedećoj poveznici.

U pripremu i izradu tečaja uključene su ustanove: Sveučilišni računski centar iz Zagreba (Srce), Sveučilišna knjižnica Rijeka, Sveučilišna knjižnica u Splitu, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek te Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Na radionici će se polaznici upoznati s dostupnim alatima za pretraživanje i razviti vještine potrebne za pretraživanje izvora u skladu sa njihovim znanstvenim interesom.

Pretraživanje:

 • Bibliografske i citatne baze podataka
 • Knjižnični katalozi
 • Akademski repozitoriji
 • Specijalizirane tražilice

Trajanje radionice: 60 min

 

Online pomoć u pretraživanju literature

 • Individualne konzultacije/savjetovanje studenata u pretraživanju literature
 • Konzultacije prilagođene individualnim informacijskim potrebama studenata
 • Trajanje konzultacija je do 1 sat
 • Odvija se online putem programa MS Teams