Kontakt

Centar za otvorenu znanost

e-mail: coz@svkri.uniri.hr

Sveučilišna knjižnica Rijeka

Dolac 1

51000, Rijeka