Što je otvorena znanost?

Open science

Otvorena znanost predstavlja otvaranje cjelokupnog istraživačkog procesa, odnosno provođenje znanosti na otvoren i suradnički način, kojim se omogućuje sudjelovanje i korištenje svih rezultata istraživačkih aktivnosti na transparentan način. 

Otvorena znanost ne potiče samo otvoreni pristup publikacijama i istraživačkim podacima, već i otvoreni proces znanstvene komunikacije (uključujući popularizaciju znanosti), otvoreni dijalog, otvoren recenzijski postupak i otvorenu prosudbu, otvorene formate, podatke i alate, otvorene standarde, otvorenu znanstvenu infrastrukturu i otvorene softverske kôdove te otvoreno obrazovanje. 

Otvoreni pristup je slobodan, besplatan i neometan mrežni pristup digitalnim znanstvenim informacijama koji omogućuje čitanje, pohranjivanje, distribuciju, pretraživanje, dohvaćanje, indeksiranje i/ili drugo zakonito korištenje sadržaja. (Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu)

Stav je Europske komisije da se otvorenim pristupom pridonosi poboljšanju kvalitete znanstvenih istraživanja, smanjuje se potreba za nepotrebnim umnožavanjem istraživanja, ubrzava se znanstveni napredak, pomaže se u borbi za znanstvenu čestitost te se općenito može pogodovati gospodarskom rastu i inovacijama.

open access
open research data

Otvoreni istraživački podaci

Istraživački podaci su svi tijekom istraživanja prikupljeni, zabilježeni ili generirani podaci u svrhu analize kako bi se došlo do novih, originalnih rezultata istraživanja.

Kako istraživački ekosustav postaje sve kompleksniji sve je izraženija i potreba za boljom suradnjom unutar pojedinih istraživačkih zajednica i za interdisciplinarnošću znanstvenih istraživanja. Sve to nameće potrebu za dijeljenjem istraživačkih podataka što pridonosi ponovljivosti (engl. reproducibility) i transparentnosti znanstvenih istraživanja, povećava utjecaj znanstveno-istraživačkoga rada i citiranost, potiče napredak u znanosti, te doprinosi bržoj primjeni znanosti u gospodarstvu i razvoju društva u cjelini.

Otvoreno obrazovanje

Otvoreno obrazovanje omogućuje svima da uče bilo gdje, u bilo koje doba s pomoću bilo kojeg uređaja i uz bilo čiju potporu (European Commission, 2013).

Otvoreni obrazovni sadržaji (engl. Open Educational Resources, OER) su materijali za učenje, poučavanje i istraživanje te svi drugi obrazovni materijali koji su javno dostupni i dostupni uz otvorenu licencu koja omogućava besplatan pristup tim materijalima, njihovo korištenje, adaptaciju i redistribuciju”. (UNESCO, 2012).

open education
Otvorene licencije

Otvorene licencije

Creative Commons je sustav licencija koje omogućuju autorima, ili drugim nositeljima prava, da zadrže svoja autorska i srodna prava, a drugima dopuštaju da umnažaju, distribuiraju i na druge načine koriste njihova djela.