OpenAIRE webinar: AMNESIA – alat za anonimizaciju istraživačkih podataka održat će se 10. veljače od 12:30 do 13:30 sati.

Za sudjelovanje na webinaru potrebno je prijaviti se putem obrasca.

Ovaj će webinar biti posebno zanimljiv istraživačima koji rade s osobnim i osjetljivim istraživačkim podacima i žele ih na neki način učiniti dostupnim javnosti.