Sveučilište u Rijeci predstavlja dobre prakse u okviru projekta „Open Universal Science” (OPUS)

OPUS research assessment

Prorektor za strateške projekte prof. dr. sc. Saša Zelenika i rukovoditeljica sveučilišnog Centra za istraživanje i inovacije Nataša Jakominić Marot sudjelovali su 23. travnja 2024. godine na pri Litvanskom vijeću za znanost u Vilniusu u Litvi, na sastanku projekta „Open Universal Science” (OPUS – Otvorena univerzalna znanost). Cilj sastanka bio je razmjena iskustava istraživačkih i … Opširnije

Najava: Open Science Café: Vidljivost istraživanja i istraživača – zašto i kako?

open science cafe Vidljivost istraživanja i istraživača

Centar za otvorenu znanost i upravljanje znanstvenim informacijama (COZ) Sveučilišne knjižnice Rijeka organizira još jedan Open Science Café koji će se održati u srijedu, 8. svibnja 2024. u 11:00 sati na platformi Microsoft Teams. Izlaganje na temu “Vidljivost istraživanja i istraživača – zašto i kako?” održat će dr. sc. Una Pale. Zašto uopće pričamo o vidljivosti znanstvenika? Koji su sve bibliometrijski načini … Opširnije

Prijave za novi ciklus programa cjeloživotnog učenja „Informacijski alati za istraživače“

Informacijski alati za istraživače

Sveučilišna knjižnica Rijeka poziva zainteresirane znanstvenike i istraživače Sveučilišta u Rijeci da se prijave na program cjeloživotnog učenja „Informacijski alati za istraživače“. Program se održava s ciljem proširivanja znanja i vještina u korištenju suvremenih alata za upravljanje znanstvenim informacijama potrebnima u istraživačkom radu, kao i alata za učinkovito predstavljanje znanstvenih radova široj znanstvenoj i društvenoj … Opširnije