Intelektualno vlasništvo na sveučilištima

Pozivamo vas na seminar Intelektualno vlasništvo na sveučilištima koji će se održati
u srijedu, 19. travnja 2023. od 11:30 do 13:00 sati u Step Ri, Ul.Radmile Matejčić 10.

Više na poveznici: https://www.step.uniri.hr/event/seminar/intelektualno-vlasnistvo-na-sveucilistima/