Najava webinara: Pohrana istraživačkih podataka (dataset) u Dabar

U svrhu poticanja otvorene znanosti i upravljanja istraživačkim podacima, Sveučilište u Rijeci, u suradnji sa Centrom za otvorenu znanost Sveučilišne knjižnice Rijeka i Sveučilišnim računskim centrom Srce iz Zagreba, organizira webinar o pohrani digitalnog objekta skupa podataka (dataset) u repozitorije sustava Dabar koji će se održati u ponedjeljak, 12. veljače 2024. u 11:00 sati putem platforme MS Teams.

Demonstraciju pohrane datasetova u Dabar održat će dr. sc. Kristina Posavec iz Srca. Webinar je namijenjen istraživačima koji svoje podatke žele pohraniti i objaviti putem repozitorija te urednicima repozitorija koji taj unos rade za istraživače.

U repozitorijima sustava Dabar omogućena je pohrana i samoarhiviranje skupa podataka (dataset) – istraživačkih podataka koji su kreirani ili prikupljeni za potrebe analize te dobivanje izvornih znanstvenih rezultata. Navedeni digitalni objekt namijenjen je za pohranu, dugotrajno čuvanje i diseminaciju istraživačkih podataka. Implementirana podrška omogućava ispunjavanje obveze otvorene objave istraživačkih podataka nastalih u okviru projekata koji su financirani od Europske komisije, Hrvatske zaklade za znanost kao i za Uniri projekte.

Pri pohrani, svaki skup podataka opisuje se odgovarajućim metapodacima (specifikacija sastavljena prema: DataCite Metadata Schema 4.1.), dodjeljuje mu se trajni identifikator (URN:NBN), a radi ponovne upotrebe (reuse), potrebno je svaki skup podataka urediti i dokumentirati prema domenskim standardima, odnosno standardima odgovarajućeg područja istraživanja. Na taj način omogućena je pohrana sukladno FAIR data principima (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Metapodaci se prosljeđuju u druge sustave (OpenAIRE, Google Scholar), a omogućeno je i definiranje prava korištenja pohranjenog skupa podataka odabirom Creative Commons licencije.

Pozivamo istraživače i sve zainteresirane da nam se pridruže na webinaru!

Prijave: https://forms.gle/DmJ8dtnmh38rsV6o6

Poveznica za sudjelovanje: Click here to join the meeting