Objavljena Barcelonska deklaracija o otvorenim istraživačkim informacijama

16. travnja 2024. objavljena je Barcelonska deklaracija o otvorenim istraživačkim informacijama (Barcelona Declaration on Open Research Information). Potpisnici Deklaracije obvezali su se da će preuzeti vodeću ulogu u transformaciji načina korištenja i stvaranja istraživačkih informacija. Deklaraciju je do sada potpisalo više od 60 sveučilišta i organizacija koje provode, financiraju ili vrednuju istraživanja, a podržalo ju je preko 20 organizacija koje pružaju podatke, usluge i infrastrukturu.

Pod istraživačkim informacijama podrazumijevamo informacije (ponekad nazvane metapodacima) koje se odnose na provođenje i komuniciranje istraživanja:
1) bibliografske metapodatke kao što su naslovi, sažeci, reference, podaci o autorima, podaci o afilijaciji i podaci o mjestu objavljivanja;
2) metapodatke o istraživačkom softveru, istraživačkim podacima, uzorcima i opremi;
3) informacije o financiranju i projektima;
4) informacije o organizacijama i suradnicima na istraživanju.

Istraživačke informacije nalaze se u sustavima poput bibliografskih baza podataka, softvera za arhiviranje, podatkovnih repozitorija i informacijskih sustava o znanstvenoj djelatnosti.
Otvorene istraživačke informacije, baš kao i otvoreni istraživački podaci, trebale bi biti usklađene s FAIR načelima (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable), tj. trebaju biti pretražive, dostupne, interoperabilne i s mogućnošću ponovnog korištenja.

Deklaraciju je pripremila grupa sastavljena od preko 25 stručnjaka za istraživačke informacije koji ujedno predstavljaju istraživačke organizacije i sveučilišta koja provode, financiraju ili vrednuju istraživanja, kao i organizacije koje razvijaju ili održavaju infrastrukture za istraživanja. Grupa se sastala u Barceloni u studenom 2023. na radionici koju je organizirala SIRIS Foundation. Pripremu Deklaracije koordinirali su Bianca Kramer (Sesame Open Science), Cameron Neylon (Curtin Open Knowledge Initiative, Curtin University) i Ludo Waltman (Centre for Science and Technology Studies, Leiden University).

Potpisnici Deklaracije obvezali su se na sljedeće:
1. Otvorenost istraživačkih informacija uvesti u praksu.
Otvorenost će postati norma za istraživačke informacije koje koriste, primjerice, za vrednovanje istraživača i institucija, za podršku strateškom donošenju odluka te za pronalaženje relevantnih rezultata istraživanja. Otvorenost će postati norma i za istraživačke informacije koje stvaraju, na primjer, informacije o aktivnostima organizacija i njihovim rezultatima objavljivat će vodeći se načelom „otvoreno koliko je moguće, zatvoreno koliko je potrebno”.
2. Koristiti usluge i sustave koji podržavaju i omogućuju otvorene istraživačke informacije.
Od izdavača i platformi za objavljivanje zahtijevat će da se istraživačke informacije generirane u procesima objavljivanja (npr. metapodaci istraživačkih članaka i drugih rezultata) budu dostupne putem otvorenih znanstvenih infrastruktura koristeći standardizirane protokole i identifikatore ako isti postoje. Za sustave i platforme za interno upravljanje istraživačkim informacijama (npr. informacijski sustavi o znanstvenoj djelatnosti) zahtijevat će da se sve relevantne istraživačke informacije mogu izvesti i učiniti otvorenima koristeći pritom standardizirane protokole i identifikatore ako postoje.
3. Podupirati održivost infrastrukture za otvorene istraživačke informacije.
Potpisnici Deklaracije preuzimaju odgovornost za podršku infrastrukturama za otvorene istraživačke informacije, primjerice, sudjelovanjem u izgradnji i upravljanju zajednicom te pružanjem pravednih i jednakih doprinosa financijskoj stabilnosti i razvoju tih infrastruktura. Očekuju da će podržane infrastrukture implementirati dobre prakse za upravljanje zajednicom i održivost (npr. načela otvorene znanstvene infrastrukture).
4. Poticati zajedničko djelovanje s ciljem bržeg prijelaza na otvorenost istraživačkih informacija.
Dijeljenjem iskustva i koordiniranjem akcija potpisnici će poticati sustavnu tranziciju od zatvorenih prema otvorenim istraživačkim informacijama. Kako bi to olakšali, podržavaju osnivanje Koalicije za otvorene istraživačke informacije (Coalition for Open Research Information) te jačanje suradnje s drugim srodnim inicijativama i organizacijama.

Cjeloviti tekst Deklaracije možete pročitati i preuzeti ovdje, a popis svih potpisnika pogledajte ovdje.

Organizacije koje žele potpisati Deklaraciju mogu se obratiti na adresu: contact@barcelona-declaration.org.

Izvor: IRB CZI