Održan Open Science Cafe u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka

U organizaciji Centra za otvorenu znanost i upravljanje znanstvenim informacijama (COZ) Sveučilišne knjižnice Rijeka, 27. listopada 2022. održan je drugi u nizu Open Science Cafe, na platformi Microsoft Teams u okviru međunarodnog Tjedna otvorenog pristupa (24.–30.10.2022.). Razgovaralo se o kriterijima za odabir časopisa, objavljivanju u časopisima s otvorenim pristupom i predatorskim časopisima. Open Science Cafe-u prisustvovali su istraživači i doktorandi sa više sastavnica Sveučilišta u Rijeci.

Letak