Održana radionica Plan upravljanja istraživačkim podacima za Uniri projekte

Sveučilište u Rijeci, u suradnji sa Centrom za otvorenu znanost Sveučilišne knjižnice Rijeka i Sveučilišnim računskim centrom Srce iz Zagreba, organiziralo je radionicu „Plan upravljanja istraživačkim podacima“ povodom objavljenih natječaja ”UNIRI projekti iskusnih znanstvenika 2023.” i ”UNIRI projekti mladih znanstvenika 2023.” . Radionica je održana u četvrtak 19. listopada 2023. godine, online, putem platforme MS Teams, a prisustvovalo je 145 zainteresiranih sudionika.

Prisutni znanstvenici i istraživači tijekom radionice imali su priliku saznati više o upravljanju istraživačkim podacima tijekom cijelog istraživačkog procesa, o pravilnom načinu popunjavanja obrasca Plana upravljanja istraživačkim podacima (PUP) te kako pohraniti PUP i istraživačke podatke u institucijski repozitorij. Djelatnici Srca polaznicima su prezentirali uslugu Pohrana i upravljanje podacima Puh koja omogućuje sigurno pohranjivanje i dijeljenje datoteka na spremišnim sustavima Srca te uslugu Digitalni akademski arhivi i repozitoriji Dabar​ koja omogućuje trajnu pohranu i dijeljenje istraživačkih podataka u skladu s FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Resuable) principima. Materijali s izlaganja dostupni su u repozitoriju Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Plan upravljanja istraživačkim podacima (PUP), prema definiciji Europske komisije, ključan je element za kvalitetno upravljanje podacima koji će biti prikupljeni, obrađeni i generirani tijekom istraživanja i/ili projekta. Riječ je o dokumentu koji sažeto i jasno opisuje postupak i način na koji će se postupati s prikupljenim podacima tijekom i nakon projekta.