„Otvorena znanost i budućnost vrednovanja znanstvene djelatnosti“ – predstavljanje aktivnosti usmjerenih doktorandima i mladim istraživačima

Događanje naziva „Otvorena znanost i budućnost vrednovanja znanstvene djelatnosti“ održat će se 1. ožujka 2024. godine od 10:00-13:00 sati, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 3. Na događanju će se predstaviti aktivnosti posebno usmjerene doktorandima i mladim istraživačima, a koje se provode u okviru dvaju projekata financiranih iz programa Obzor Europa, Open Universal Science (OPUS) i Sustainable Careers for Researcher Empowerment (SECURE).

Spomenuti projekti imaju za cilj razviti nove pristupe za osnaživanje i pružanje podrške istraživačima i znanstvenicima tijekom njihovih karijera, a Sveučilište je kao ciljnu skupinu odabralo upravo doktorande i mlade istraživače. U tom je okviru planiran niz aktivnosti u koordinaciji Sveučilišnog centra za istraživanje i inovacije te izniman doprinos Pravnog fakulteta, Centra za popularizaciju i promociju znanosti Sveučilišta u Rijeci (SOCRI) i Centra za otvorenu znanost i upravljanje znanstvenim informacijama (COZ) Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Sveučilište u Rijeci svojim aktivnostima promiče otvorenu znanost kroz znanstvenu suradnju, dijeljenje znanstvenih informacija, proces stvaranja znanja te vrednovanje komunikacije znanosti izvan zajednice kao i promocijom otvorenog dijaloga između istraživača i drugih kreatora znanja te šire zajednice.

Događanje se organizira kao uvodno te prvo u nizu aktivnosti u vremenskom razdoblju od narednih 18 mjeseci. Kroz vrijeme predviđeno za raspravu i pitanja, sudionici će imati priliku aktivno se uključiti u konačno definiranje tema radionica koje će se provoditi prema Akcijskome planu koji će tom prilikom biti predstavljen.

Rok za prijavu je do 26. veljače 2024. godine, a zainteresirani se mogu prijaviti putem prijavnog obrasca.

Događanje je otvoreno svima, a posebno se radujemo dolasku doktoranada i mladih istraživača čija razmišljanja željno iščekujemo.

Za sva pitanja možete se javiti na adresu elektroničke pošte doktorska@uniri.hr.

Otvorena znanost i budućnost vrednovanja znanstvene djelatnosti – poster

Otvorena znanost i budućnost vrednovanja znanstvene djelatnosti_program