Usvojena politika korištenja alata umjetne inteligencije na UNIRI

Sveučilište u Rijeci prvo je u Republici Hrvatskoj koje je donijelo Politiku korištenja alata umjetne inteligencije. Podržavajući napredak znanosti i širenja znanja usvajanjem inovativnih tehnologija i modela njihove odgovorne primjene, Sveučilište u Rijeci zalaže se za odgovorni, etički, otvoreni, transparentni i inovativni pristup upotrebi alata UI-a i drugih naprednih digitalnih tehnologija.

U tom je smislu Vijeće časti Sveučilišta u Rijeci na svojoj sjednici održanoj 18. travnja 2023. godine izdalo Priopćenje o odgovornoj uporabi alata umjetne inteligencije. Nastavno na tu izjavu, Sveučilište tim policy-dokumentom detaljnije razrađuje osnovne pojmove, definira ciljeve korištenja alata UI-a u nastavi i istraživanju, navodi temeljna načela njihova korištenja na Sveučilištu, definira aktivnosti Sveučilišta na tom području te dionike uključene u te aktivnosti.

Time Sveučilište iskazuje svoju odlučnost da maksimalno iskoristi prednosti i potencijale novih tehnologija temeljenih na UI-u, istovremeno uzimajući u obzir najviše etičke standarde kroz promicanje kontinuiranog obrazovanja i razvijanja kritičkog prosuđivanja svih uključenih dionika.

Donošenje Politike korištenja alata umjetne inteligencije na Sveučilištu u Rijeci